COMM I PFLANZ I DRAG I THUND I HCKOL I HOTD I IHCA I BARRK I SVW I BERN I VTZ I
COMM I  
PFLANZ I  
DRAG I
Wertung
 
THUND I  
HCKOL I  
HOTD I  
IHCA I  
BARRK I  
SVW I  
BERN I  
VTZ I  
XML
https://www.ishd.de/saison/2009/ligen/2-bundesliga-sued/alle-spiele.xml
JSON
https://www.ishd.de/saison/2009/ligen/2-bundesliga-sued/alle-spiele.json