Tor- und Strafzeitenanalyse

Absolvierte Spiele

 RRV Bad Friedrichshall I - TG Sasbach/Nimburg I
 TG Sasbach/Nimburg I - Dragons Heilbronn I
 IVA Rhein Main Patriots I - TG Sasbach/Nimburg I
 TG Sasbach/Nimburg I - Dragons Heilbronn I
 TG Sasbach/Nimburg I - RRV Bad Friedrichshall I
 TG Sasbach/Nimburg I - IVA Rhein Main Patriots I
 RRV Bad Friedrichshall I - TG Sasbach/Nimburg I
 TG Sasbach/Nimburg I - Dragons Heilbronn I
 IVA Rhein Main Patriots I - TG Sasbach/Nimburg I
Spielwertung, nicht spielber. Spieler IVA Rhein Main Patriots
Wertung
 Dragons Heilbronn I - TG Sasbach/Nimburg I
 RRV Bad Friedrichshall I - TG Sasbach/Nimburg I
 IVA Rhein Main Patriots I - TG Sasbach/Nimburg I