Tor- und Strafzeitenanalyse

Absolvierte Spiele

  Ahauser Maidy Dogs I - SHC Rockets Essen I
  SHC Rockets Essen I - Miners Oberhausen I
  SHC Rockets Essen I - Samurai Iserlohn I
  Mendener Mambas I - SHC Rockets Essen I
  Miners Oberhausen I - SHC Rockets Essen I
  SHC Rockets Essen I - Ahauser Maidy Dogs I
  SHC Rockets Essen I - Mendener Mambas I
  Samurai Iserlohn I - SHC Rockets Essen I