Tor- und Strafzeitenanalyse

Absolvierte Spiele

 Crefelder SC I - Düsseldorf Rams I
 Crefelder SC I - Miners Oberhausen I
 Crefelder SC I - SHC Rockets Essen I
 Crefelder SC I - Commanders Velbert I
 Düsseldorf Rams I - Crefelder SC I
 Crefelder SC I - Duisburg Ducks I
n. P.
 SHC Rockets Essen I - Crefelder SC I
 Miners Oberhausen I - Crefelder SC I
 Commanders Velbert I - Crefelder SC I
 Duisburg Ducks I - Crefelder SC I